Michael Studdert

Michael Studdert

Michael Studdert døde den 9. august 2017. Han var dømt for pædofili.

Hjemmesiden er oprettet af Nockolds Solicitors i overensstemmelse med en retsafgørelse. Retten tager i betragtning, at mr. Studdert begik seksuelle overgreb i England og Wales og uden for rettens jurisdiktion i Polen, Danmark og Italien. Derfor ønsker retten at underrette ofrene om mr. Studderts død og give dem mulighed for at søge juridisk oprejsning for svie og smerte.

Denne hjemmeside har til formål at give ofre, der blev misbrugt af Michael Studdert, mulighed for at finde yderligere information og underrette eksekutorerne af hans dødsbo om deres intention om at indgive et erstatningskrav.

De kan nederst på denne side finde oplysninger om support og støtte.

Juridisk engagement

Nockolds Solicitors' juridiske engagement

Nockolds Solicitors ("Nockolds") optræder på vegne af eksekutorerne for afdøde Michael John De Clare Studdert ("Michael Studdert"), der afgik ved døden den 9. august 2017 i en alder af 78 år.

Nockolds er engageret i skiftet af Michael Studderts bo. Som led i den proces har det vist sig nødvendigt at søge om råd fra retten, hvad angår anliggender fra Michael Studderts fortid.

Efter en række retsmøder i den engelske landsret ("High Court") blev det afgjort, at Michael Studdert begik en række seksuelle overgreb, potentielt set i England og Wales, Polen, Danmark og Italien.

I lyset af ovenstående blev vi af retten engageret til at oprette en hjemmeside med kontaktoplysninger til alle, der måtte ønske at underrette eksekutorerne om et potentielt erstatningskrav mod boet for personskade.

De kan anvende en af metoderne nedenfor til at kontakte os. Alle oplysninger, De stiller til rådighed, behandles strengt fortroligt mellem Dem og Nockolds Solicitors og videregives ikke uden Deres samtykke til tredjeparter.

Baggrund

Klik eller tryk på ikonet for at se et billede af Michael Studdert.

Michael Studdert er født 28. marts 1939 og døde den 9. august 2017 i en alder af 78 år. Han var tidligere præst, anglikansk præst og skolepræst.

  • Fra 1966 til 1969 var han kapellan i All Saints and Martyrs, Langley, Manchester, Lancashire, England.

  • Fra 1969 til 1973 var han kapellan i All Saints, Fleet, Hampshire, England.

  • I 1974 var han lærer på Guildford Church of England Secondary School, Guildford, Surrey, England

  • Fra 1977 til 1988 var han ansat ved Eagle House School, Berkshire, England.

Michael Studdert boede det meste af sit voksenliv i Hindhead, Surrey, England.

Straffedomme

1988 Dømt for besiddelse af seksuelt krænkende billeder

Dømt for fire forhold i anklageskriftet om besiddelse af seksuelt krænkende billeder af børn og idømt en bøde på £1.000 per billede. Denne overtrædelse skete, da han var skolepræst ved Eagle House School, Berkshire.

1996 Forsøg på at importere seksuelt krænkende billeder

Dømt for forsøg på at importere seksuelt krænkende billeder af børn og idømt bøde på £1.000.

2006 Besiddelse, produktion og distribution af seksuelt krænkende billeder

I september 2006 erkendte han sig skyldig i 26 forhold i anklageskriftet om besiddelse, produktion og distribution af seksuelt krænkende billeder af børn. Der blev i hans hjem fundet mere end 100.000 seksuelt krænkende billeder, herunder 56.000 billeder på hans computer. Cirka 578 billeder blev kategoriseret som værende på niveau 5. I december 2006 blev han idømt en fængselsstraf på 4 år. Desuden blev han resten af sit liv opført på registeret over seksualforbrydere. Mr. Studderts medanklagede var ved den lejlighed Thomas O'Carroll, der stiftede aktivistgruppen Paedophile Information Exchange.

2007 Forbud mod at virke som præst

I 2007 modtog han et forbud mod at udøve nogen form for virke som præst inden for Church of Englands rammer.

Mediedækning

Kontakt

Hvis De gerne vil kontakte os, fordi De mener, De har et erstatningskrav mod Michael Studderts bo, bedes De udfylde skemaet nedenfor.

Tak, fordi De står frem. En af vores advokater kontakter Dem.

Vores kontor i Bishop’s Stortford

6 Market Square
Bishop’s Stortford
Hertfordshire
CM23 3UZ
Storbritannien

0044 1279 712511

Hvis De kontakter os per telefon, bedes De oplyse følgende reference:
"DJW - Studdert"

Få hjælp her