Michael Studdert

Michael Studdert

Michael Studdert zmarł 9 sierpnia 2017 r. Za życia został skazany prawomocnym wyrokiem za pedofilię.

Niniejsza strona została stworzona przez Nockolds Solictors zgodnie z orzeczeniem sądu. Sąd orzekł, że p. Studdert dopuścił się w przeszłości napaści na tle seksualnym w Anglii i Walii oraz w miejscach niepodlegających jurysdykcji Brytyjskiego Sądu – w Polsce, Danii i we Włoszech. W związku z tym Sąd powiadamia ofiary o śmierci p. Studderta i daje im możliwość ubiegania się o prawne zadośćuczynienie za ich ból i cierpienie.

Niniejsza strona internetowa ma na celu umożliwienie poszkodowanym, którzy doświadczyli wykorzystywania przez Michaela Studderta, uzyskanie dalszych informacji oraz powiadomienie Wykonawców jego testamentu o zamiarze wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

Na dole tej strony znajdą Państwo informacje o usługach wsparcia.

Zaangażowanie adwokatów kancelarii prawnej Nockolds Solicitors

Adwokaci kancelarii prawnej Nockolds („Nockolds”) działają w imieniu Wykonawców testamentu p. Michaela Johna De Clare’a Studderta („Michael Studdert”), który zmarł 9 sierpnia 2017 roku w wieku 78 lat.

Kancelaria Nockolds otrzymała instrukcje w zakresie zarządzania masą spadkową Michaela Studderta. W trakcie tego procesu konieczne było zwrócenie się do Sądu o wytyczne odnoszące się do pewnych obszarów przeszłości Michaela Studderta.

Po przeprowadzeniu szeregu rozpraw, które odbyły się w Sądzie Wyższej Instancji, ustalono, że Michael Studdert popełnił w przeszłości napaść na tle seksualnym, prawdopodobnie w Anglii i Walii, Polsce, Danii i Włoszech. 

W związku z powyższym, zostaliśmy zobowiązani przez Sąd do uruchomienia strony internetowej, na której znajdą się dane kontaktowe Wykonawców testamentu, do wykorzystania przez osoby, które chcą ich powiadomić o potencjalnym roszczeniu majątkowym.  

Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z dowolnego z przedstawionych poniżej sposobów. Wszelkie informacje, które Państwo udzielą, pozostaną ściśle poufne w relacjach między Państwem, a adwokatami kancelarii prawnej Nockolds i nie zostaną przekazane żadnej stronie trzeciej bez Państwa zgody.

Kontekst

Kliknij lub dotknij ikonę, aby wyświetlić zdjęcie Michaela Studderta.

Michael Studdert urodził się 28 marca 1939 r. i zmarł 9 sierpnia 2017 r. w wieku 78 lat. Był on byłym księdzem, kapłanem anglikańskim i kapelanem szkolnym.

  • W latach 1966-1969 był wikarym w Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych i Męczenników, Langley, Manchester, Lancashire, Anglia.

  • W latach 1969-1973 był wikarym w Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych, Fleet, Hampshire, Anglia.

  • W 1974 roku był nauczycielem w Guildford Church of England Secondary School, Guildford, Surrey, Anglia

  • W latach 1977-1988 był zatrudniony w Eagle House School, Berkshire,Anglia.

Przez większość swojego dorosłego życia Michael Studdert mieszkał w Hindhead, Surrey, Anglia.

Wyroki skazujące

1988 Posiadanie nieprzyzwoitych zdjęć

Skazany za cztery przypadki posiadania nieprzyzwoitych zdjęć przedstawiających dzieci i ukarany grzywną w wysokości 1 000 funtów szterlingów za każde zdjęcie. Przestępstwo to miało miejsce, gdy był on kapelanem w Eagle House School.

1996 Próba importu nieprzyzwoitych zdjęć

Skazany za próbę importu nieprzyzwoitych zdjęć i ukarany grzywną w wysokości 1 000 funtów szterlingów.

2006 Posiadanie, tworzenie i rozpowszechnianie nieprzyzwoitych zdjęć

We wrześniu 2006 r. p. przyznał się on do 26 zarzutów posiadania, tworzenia i rozpowszechniania nieprzyzwoitych zdjęć przedstawiających dzieci. W jego domu znaleziono ponad 100 000 nieprzyzwoitych zdjęć, w tym 56 000 na jego komputerze. 578 zdjęć zostało sklasyfikowanych jako należące do poziomu 5. W grudniu 2006 r. został skazany na karę 4 lat pozbawienia wolności. Jego dane zostały również dożywotnio umieszczone w Rejestrze Przestępców Seksualnych. Współoskarżonym w tej sprawie był Thomas O'Carroll, który był założycielem organizacji Paedophile Information Exchange.

2007 Zakaz pełnienia funkcji kapłańskich

W 2007 r. zakazano mu sprawowania jakichkolwiek funkcji kapłańskich w Kościele Anglii.

Doniesienia prasowe

Kontakt z nami

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, ponieważ uważają Państwo, że mogą mieć roszczenia wobec masy spadkowej Michaela Studderta, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Thank you for coming forward, one of our solicitors will be in touch.

Bishop's Stortford Office

6 Market Square
Bishop’s Stortford
Hertfordshire
CM23 3UZ
United Kingdom

0044 1279 712511

W przypadku kontaktowania się z nami telefonicznie prosimy o podanie referencji:
"DJW - Studdert"

Otrzymaj wsparcie